Museumdocent Primair Onderwijs

Van februari tot en met begin juni 2016 bezochten 120 schoolklassen Gemeentemuseum Helmond, in het kader van educatieproject Uit de kunst getoverd.

De kinderen, uit de onderbouw van het primair onderwijs, werden verdeeld over twee groepen.
Zij bekeken enkele kunstwerken volgens de Visual Thinking Strategies en maakten een drijvend kunstwerkje.

De reacties en meningen over de kunstwerken waren vaak erg verrassend, grappig, serieus, doordacht en altijd vol verwondering.
Door de leerlingen te vragen hun ontdekkingen te beargumenteren leerden zij naar elkaar luisteren, vergrootte hun woordenschat en respecteerden zij dat er verschillende meningen mogelijk zijn.

Zodra ze merkten dat alles wat ze zeiden goed was, kwamen de meeste leerlingen helemaal los. Ze waren dan ook niet bang om de meest fantastische verhalen te bedenken bij de schilderijen en beelden!