museumdocent

 • VTS en überfocus

  Dit artikel verscheen eerder op de website en in de nieuwsbrief van VTS Nederland.

  VTS en überfocus
  Door Maartje Vos Swinkels

  “Überfocus zonder dat je overgeconcentreerd bent is het mooiste wat er is.” aldus zangeres Wende Snijders. Ik luisterde naar de podcast Ervaring voor Beginners van Theo Maassen, theatermaker, cabaretier en acteur. Hij interviewt elke aflevering precies 60 minuten lang een maker en vraagt ze naar hun maakproces en tips voor jonge makers.

  Wende vertelt Theo over haar manier van werken en hoe zij het liefst op het podium staat. Ze zegt: “Überfocus zonder dat je overgeconcentreerd bent is het mooiste wat er is.” Een staat van zijn waarin je op een vloeiende manier je verhaal vertelt, de grap maakt en het publiek laat voelen wat het leven is. En dat lukt je wanneer je een methode of verhaal zo beheerst dat je het los kan laten.
  Dat is niet alleen zo voor muzikanten. Wende stelt zich voor dat dit ook zo voelt voor advocaten tijdens een proces of voor topsporters. In de aflevering met theatermaker Laura van Dolron komt een dergelijk idee ook terug. Zij zegt dat zij zich niet zozeer een maker voelt als wel een ‘loslater’. Ze maakt geen tekst, ze stelt zich open, ontspant zich en de tekst vloeit als het ware vanzelf uit haar.

  Het interview met zangeres Wende Snijders echode nog lang door in mijn hoofd.

 Want, wat is er nou lekkerder dan gefocust bezig zijn met je vak, zonder dat je in een kramp schiet? Bepaalde kennis en ervaring inzetten om ook ‘ de ander’ te laten ervaren hoe mooi en waardevol iets kan zijn? Die ander te laten voelen wat leven is?

  Flow
  Voor die flow, zoals Theo Maassen het noemt, is discipline nodig, repetitie, vlieguren maken, en vooral doen. Overal oefenen, in elke situatie, met iedereen. Een beetje zoals leren autorijden. Pas na de lessen en het examen ga je echt leren rijden, door het te doen. En zo ervaar ik VTS. 

Toen ik in 2015 startte met het Beginners Practicum dacht ik nog. misschien naïef, dat ik met mijn kunstgeschiedenis achtergrond dit varkentje wel eens even zou wassen. Dat idee werd meteen ontkracht toen ik mijn eerste gesprek faciliteerde. In het Rijksmuseum stond ik met mijn groepje voor een groot wandkleed en ik wist niet meer wat ik moest doen, of wat er van me verwacht werd. Ik wilde vertellen over de voorstelling op het kleed, over het materiaal, de maakwijze en de herkomst. Na wat een eeuwigheid leek, wist ik weer wat ik moest doen: “Neem even de tijd om naar deze afbeelding te kijken.”
  Sindsdien heb ik het geluk gehad dat diverse musea in mijn omgeving interesse toonden in VTS als methode om het gesprek over een kunstwerk aan te gaan. Ik kreeg de kans om te oefenen, oefenen, oefenen. Om van VTS een tweede natuur te maken, om het te laten passen als een favoriet kledingstuk. En pas toen kon ik het loslaten, in de flow raken, überfocus hebben zonder overgeconcentreerd te zijn.

  Faciliteren
  Het faciliteren van een VTS gesprek voelt voor mij als de artiest en het publiek zijn, tegelijkertijd. Als facilitator ben je de aangever, je geeft je groep de ruimte om zelf tot interpretaties en uitspraken te komen. Iedereen neemt eigen kennis en ervaringen mee, waardoor elk gesprek een andere uitkomst heeft, zelfs als je meerdere keren hetzelfde kunstwerk bespreekt.
  De mooiste gesprekken ontstaan wanneer de kennis en ervaring van deelnemers verschillen, al is het maar een beetje. Hoe diverser een groep, hoe diverser het gesprek. Wanneer een kunstwerk een ‘haakje’ heeft bij één deelnemer en deze associatie benoemd wordt, leert de rest van de groep daarvan.

  Voorkennis en inclusiviteit
  Ik vind het altijd erg fijn om vooraf te weten hoe de groep is opgebouwd, wat voor mensen doen er mee? Is het een familie, zijn het collega’s, kijken ze vaker naar kunst, wat zijn interesses en achtergronden? Met die kennis selecteer ik een aantal kunstwerken om te bespreken. Eén die aansluit bij de wensen en vaak ook een kunstwerk waarvan ik verwacht dat het buiten de comfortzone van de groep ligt.
 Maar vaak weet je als rondleider vrij weinig tot niks over de deelnemers aan een rondleiding, en wat je weet is vrij oppervlakkig. Wat kies je dan?

 Ik probeer me steeds bewuster te zijn van een inclusief aanbod. Ik streef naar herkenning bij bezoekers. Kunstwerken van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars, van witte en zwarte makers, verschillende media, verschillende onderwerpen. Maar inclusiviteit gaat verder dan de keuze voor kunstwerken. Hoe zorg ik ervoor dat elke bezoeker zich uitgenodigd voelt deel te nemen aan het gesprek, welke houding neem ik aan, waar let ik op tijdens het praten, en tijdens het luisteren?
  VTS is van oorsprong een inclusieve methode: elk antwoord is goed, de facilitator parafraseert zodat de reacties goed begrepen zijn, iedereen mag een bijdrage doen, en er wordt niet naar een gewenste uitkomst toegewerkt. Voorwaardelijk taalgebruik laat alle opties open en neutraliteit zorgt voor een veilige omgeving.

  csm_0341-A3_3340ea0aa0.jpg

  Gemengd publiek

  Stel je de volgende situatie eens voor: een groep buitenlandse studenten van de Technische Universiteit Eindhoven bezoekt het Van Abbemuseum. Het is een gemengde groep: studenten die een technische opleiding doen, en studenten die een meer creatieve opleiding volgen. Afkomstig uit Duitsland, India, China, Denemarken, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. We bespreken het kinetisch object Licht-Raum Modulator van Laszlo Moholy-Nagy uit de jaren 1920. Wat gebeurt er in dit object? Een student Elektrotechniek uit Duitsland vraagt zich af wat de verschillende onderdelen kunnen zijn, ziet hij een kaasrasp? Een collega-student vult aan: ja, het zou keukengereedschap kunnen zijn, aangedreven door een motortje en bewegingssensor. Een student Creative Design kijkt minder naar de details, maar richt zich op de effecten die de beweging van het object heeft op de ruimte waarin het staat. Wil de kunstenaar ons iets vertellen met de schaduwwerking?

  Het gesprek verloopt soepel en geëngageerd, iedereen voelt de ruimte iets nieuws te opperen, of aan te sluiten bij de uitspraken van groepsgenoten. Na de rondleiding, waarin we in totaal drie VTS gesprekken doen, komen de docenten nog even naar mij en mijn collega rondleider toe. “Wat een fijne methode, we zagen echt dat de studenten ook van elkaar leerden, en eigenlijk hebben jullie niets voorgekauwd of veel verteld. Er is goed geluisterd naar de opmerkingen en deze werden zo aan elkaar gekoppeld dat nieuwe inzichten ontstonden.” Voorafgaand aan het groepsbezoek hebben we bewust een rondleiding samengesteld die bij de groep zou passen: een aantal technische kunstwerken, een aantal schilderijen.

  Als de groep zo fijn meedoet, input levert, deelnemers op elkaar reageren, er nieuwe verbanden worden gelegd en voorlopige conclusies worden getrokken, voel ik de flow waar Theo Maassen het over heeft: het faciliteren van een VTS gesprek voelt alsof ik een surfer ben, de deelnemers veroorzaken de golven en ik drijf daar op mee. En, omdat ik weet hoe ik mijn surfplank moet gebruiken ga ik niet kopje onder.

  Meer weten over de podcast? Check https://theomaassen.nl/

  Lees meer

 • In gesprek met museumdocent Sanne Evertz

  Een drive voor kunst en educatie aan kinderen
  Een interview met Sanne Evertz

  Educatie is een hot topic, ook in de culturele sector. Museumeducatie is zich steeds meer aan het professionaliseren. De Museumdocent spreekt met een jonge ondernemer, Sanne Evertz, die van lesgeven in musea haar werk heeft gemaakt.

  Tekst Yvonne Vetjens

  Op de vraag waarom ze heeft besloten om dit werk te gaan doen antwoordt Sanne: “Tijdens het vierde jaar van de opleiding werd ik ervoor benaderd door mijn docent Kunstgeschiedenis. Ze zochten bij museum De Pont rondleiders. Vervolgens heb ik de interne cursus gedaan en zo ben ik er in gerold. Het werken met groepen en de kunst-educatieve factor waren een verbinding met mijn opleidingsachtergrond.”
  Sanne is opgeleid als Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Fontys Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en volgde daarna Post-HBO autonome kunst op AKV St. Joost in Breda. De opleiding bereidde haar voor op werk als docent, hoewel de praktijk zoals wel vaker niet helemaal hetzelfde is als de theorie. “Als museumdocent werk ik met veel diverser groepen dan waar de opleiding op gericht was. Maar veel elementen van het lesgeven over kunst in de klas, kun je in het museum ook gebruiken. Ook pedagogisch (bijvoorbeeld belonen van goed gedrag, overdragen van informatie en regels) zijn er veel tools die als museumdocent erg goed van pas komen. Met een lerarenachtergrond bezit je dus pedagogische tools die een niet-docent minder zal hebben. Hoe je kennis en informatie overbrengt, hoe je participeert met een groep, een groep kunt sturen en een meerwaarde aan het bezoek kunt meegeven. Je bent flexibeler en kunt makkelijker schakelen tussen verschillende niveau`s en leeftijdsgroepen. En kunt daar makkelijker bij aansluiten. Dat zijn voordelen als docent.”

  Hedendaagse kunst hoeft niet moeilijk te zijn

  Mensen, en vooral diegenen die niet vaak met kunst in aanraking komen, vinden moderne/hedendaagse kunst moeilijk. Sanne werkt bij musea als De Pont, die zich op moderne en hedendaagse kunst richt. Ze gaat met de kwestie om door te proberen moderne en hedendaagse kunst zo toegankelijk mogelijk te maken. Door samen te kijken en het kijken te sturen, samen te analyseren en extra informatie te geven.

  “Om iets te kunnen waarderen, moet je het eerst kunnen begrijpen. Dat geldt, naast of iets je `raakt` of niet, zeker voor kunst.
  Het sturen en handvaten geven tot het begrijpen, dat is wat (museum)educatie(kunsteducatie) zou moeten doen.
  Ik doe dat niet door alleen maar een `spreekbeurt` te houden en over de werken te vertellen, maar ook door mijn groep zelf (gestuurd) te laten nadenken, beleven en ervaren.”

  Kinderen, jongeren en kunst

  Educatie aan kinderen vormt een rode draad in Sannes werk. Aan de ene kant is dat persoonlijk: “Ik vind het erg belangrijk dat kinderen met kunst in aanraking komen, omdat kijken naar en beleven van kunst de (kijk op de) wereld voor kinderen verreikt.” Maar er zit ook een maatschappelijke kant aan de reden waarom ze graag met kinderen werkt: “Niet ieder kind komt van huize uit in aanraking met (hedendaagse) beeldende kunst maar ik voel een drive om dat toch zoveel mogelijk te laten gebeuren. Ikzelf was als kind ooit met m`n ouders in een museum – ik was toen een jaar of 8 en het was een tentoonstelling van Christian Boltanski – en werd daar gegrepen door die kunstwerken en wat ze bij mij opwekten. De sfeer van de tentoonstelling en wat het met mij deed vond ik zo bijzonder, dat is me bij gebleven. Ik wilde daar meer over weten en van begrijpen! En dat wil ik (nog steeds) anderen ook laten beleven en ervaren. Hedendaagse kunst is niet altijd toegankelijk of makkelijk te begrijpen, en naar kunst kijken kost soms wat oefening. Maar als je het doet is het heel verrijkend. Ik wil daar graag een begeleider in zijn voor kinderen en jongeren. Want wanneer kinderen/jongeren zelf ervaren hoe leuk en bijzonder kunst kan zijn is dat fantastisch.”

  Tips en ideeën

  Op de vraag of scholen naar haar idee goed omgaan met kunst en cultuur antwoord Sanne: In zijn algemeenheid wordt er veel geïnvesteerd in cultuureducatie in mijn ogen en zijn er grote stappen gemaakt, maar is er ook nog een lange weg te gaan. Er zijn grote verschillen tussen scholen in hoe scholen hiermee omgaan.

  Ze heeft genoeg ideeën om de interesse van kinderen in kunst te stimuleren: Wat scholen betreft kunnen die cultuureducatie (en musea/voorstellingbezoeken) in hun lesprogramma`s verweven, vakoverschrijdend inzetten, en als een vanzelfsprekend onderdeel in het schoolbeleid een plek geven. 

  Maar ook privé kunnen kinderen een hoop leren. Tips voor ouders: Neem je kinderen mee naar een kunstmuseum of tentoonstelling! Doe dat in een tijdsbestek dat voor je kind behapbaar is (bekijk maximaal 6 kunstwerken, kwaliteit gaat voor kwantiteit) en zorg dat het een leuke beleving is! Sta vooraf stil bij de beperkingen die er zijn (rustig lopen, alleen kijken met je ogen) – en leg je kind ook uit waaróm dat is: kunstwerken zijn uniek, het kan kapot gaan. Gewoon doen. Neem een open houding aan, ga samen kijken, luister naar wat je kind zelf over de werken denkt. Na afloop: bedenk welk kunstwerk het meest is bijgebleven, maak thuis een eigen tekening/kunstwerk met je kind over je bezoek!”

   

  Sanne Evertz
  freelance museumdocent en rondleider voor  Stedelijk Museum `s-Hertogenbosch en Museum De Pont (Tilburg), gastdocent Noord-Brabant voor Eye-filmmuseum, Amsterdam

  Lees meer

 • De Kunst van het Kijken, korte cursus kunstkijken in Helmond

  De Kunst van het Kijken, basiscursus kunstkijken in ‘t Patronaat Helmond

   

  Vraag jij je wel eens af waarom die ene collega jou nooit goed begrijpt? Zie jij de dingen letterlijk en figuurlijk anders dan je partner? Hoe komt het dat hetzelfde kunstwerk de ene persoon aanspreekt en de ander doet walgen?

   

  De manier waarop we de wereld om ons heen – en dus ook kunst – ervaren wordt bepaald door kennis en ervaring. Hetgeen je opvalt in een schilderij is dat wat raakvlakken heeft met je achtergrond, opleiding en gebeurtenissen in je leven.

  Kunsthistorica Maartje Vos-Swinkels neemt je in deze interactieve cursus mee door de kunstgeschiedenis en laat je ervaren hoe aandachtig kijken naar kunst je mening kan veranderen en je meer inzicht geeft in de denkwijze van een ander. Maartje laat je zien dat wanneer je het verhaal, de grappige weetjes en roddels achter een kunstwerk kent, het heel anders op je overkomt.

   

  Maartje: ””Tijdens deze cursus gaan we vooral praktisch aan de slag en leer ik je op verschillende manieren naar kunst te kijken. In elke les bespreken we een kunststroming en de theorie achter een vorm van kunstbeschouwing.  Deze kennis wordt in balans gebracht met praktische opdrachten en discussie.

   

  Kunstkijken heeft niet alleen een positief effect op je gemoedstoestand, maar versterkt ook je kritisch-analytisch denkvermogen, verrijkt je woordenschat en vergroot je empathie. We gaan aan de slag met verschillende methodes, waaronder Visual Thinking Strategies en Visible Thinking.

   

  Met meer zelfvertrouwen en plezier naar het museum, meer leren over verschillende kunststromingen en als bonus ook nog eens dingen leren over kunstwerken die je niet op de bordjes zal lezen? Geef je op en doe mee.

   

  Details

  Vijf lessen op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ‘t Patronaat, 2e Haagstraat 40 te Helmond.
  Start 13 maart, overige data: 20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april.
  Elke les wordt gezorgd voor een koffie/theepauze met kleine lekkernij.


  Kosten 125 euro per persoon, inclusief BTW en pauzedrankjes.
  Deze cursus gaat door bij 8 deelnemers.
  Opgeven kan door een mail te sturen naar maartje@museumdocent.nl waarna u een reactie krijgt met betaalgegevens.
  Deelname is definitief als de betaling ontvangen is.
  Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van moederonderneming Akina Art Projects van toepassing, op te vragen per mail.

  Lees meer

 • Spelen in het Museum: MuseumEscape

  Gastblog door Sophie Heijkoop, De Museumpodcast

  Een geheimzinnige kist staat sinds kort in de entreehal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We zijn uitgenodigd door J.C. Rövers Jr., zijn moeder was een beroemde archeoloog maar is onlangs door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Waar was zij mee bezig? Wat had zij ontdekt?

  Dit is de start van MuseumEscape, een escape room speciaal ontwikkeld voor musea. Escaperooms zijn de laatste jaren booming; duizenden mensen laten zich vrijwillig en tegen betaling opsluiten in een ruimte, om zich vervolgens zo snel mogelijk weer naar buiten te puzzelen. Veel escaperooms in Nederland hebben een thema; van gevangenissen tot horrorkamers, het aanbod is divers.

  MuseumEscape in Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

  MuseumEscape is de eerste room over archeologie. Het is een mobiele kamer, bedoelt om rond te reizen langs verschillende musea. De ervaring begint al voor je daadwerkelijk naar MuseumEscape gaat; in de week voor je bezoek ontvang je een digitale brief met krantenknipsels over de opgravingen en mysterieuze dood van archeoloog Rövers. Bij aankomst worden we ontvangen door J.C. Rövers Jr., hij nodigt ons uit om de kist te betreden en erachter te komen wat zijn moeder op het spoor was.

  De verdere inhoud van de kist, de puzzels en het verloop van het spel kan ik hier natuurlijk niet vertellen. Wel kan ik zeggen dat MuseumEscape erg mooi is gemaakt; de puzzels zijn uitdagend en afwisselend en er zijn zelfs echte archeologische artefacten in de room aanwezig. Om eerlijk te zijn was ik van tevoren bang dat er misschien geen balans was tussen het thema en de kwaliteit van het puzzels. Maar dat was volledig ongegrond; de kist is zowel inhoudelijk als speltechnisch interessant. En passant leer je nog wat over verschillende archeologische opgravingen.

  En dat is knap gedaan; deze room is ontwikkeld met geld van de provincie Zuid-Holland die archeologie graag op vernieuwende en uitnodigende manieren naar een groter publiek wil brengen en dat is met MuseumEscape zeker gelukt. Het Rijksmuseum van Oudheden biedt de escaperoom de hele zomer van 2017 een plek en er zijn al gesprekken met andere musea voor een vervolg.

  Zelf puzzelen? Meer informatie vind je op http://www.museumescape.nl/nl/

  Sophie Heijkoop interviewt regelmatig mensen die in musea werken voor haar podcast De MuseumPodcast.
  De Museumpodcast vertelt over de wereld achter de schermen in musea. Sophie interviewde bijvoorbeeld de makers van MuseumEscape. Speciaal voor De Museumdocent zette ze haar ervaringen op papier.

  Lees meer

 • Interactief rondleiden: vragen stellen

  Een van de manieren waarop je interactief kunt rondleiden is door het stellen van vragen aan de deelnemers. Je kunt kiezen voor een hele informele setting waarbij de deelnemers als het ware samen met jou op ontdekking gaan en de rondleiding een gesprek wordt. Maar niet alle museumbezoekers stellen dit op prijs. Dan is het beter om tijdens je ‘traditionele’ rondleiding af en toe een vraag op te werpen en te bekijken wat de reactie is.

  Maar wat voor vragen stel je dan?

  Begin simpel en vraag deelnemers naar wat ze opvalt in het kunstwerk. Door te starten met een vraag die niet te persoonlijk is, is de drempel laag om antwoord te geven. Open vragen zorgen voor de meest uitgebreide reacties. Hieronder 35 voorbeeldvragen!

  35 vragen die je kunt gebruiken tijdens een interactieve rondleiding - www.akina-art.nl

  • welke vormen herken je in dit kunstwerk?
  • welke lijnen kun je onderscheiden in dit kunstwerk?
  • welke kleuren vallen je op?
  • Wat valt je op in dit kunstwerk?
  • Van welk materiaal is dit kunstwerk gemaakt?
  • Welke titel zou jij dit kunstwerk geven?
  • Wat gebeurt er in dit kunstwerk?
  • Doet het kunstwerk je ergens aan denken?
  • Wat vind je mooi aan het kunstwerk?
  • Wat vind je lelijk aan het kunstwerk?
  • Welk gedeelte van dit kunstwerk spreekt je het meest aan?
  • Waar zou jij dit kunstwerk ophangen/neerzetten? En waarom daar?
  • Als je iets aan dit kunstwerk kon veranderen, wat zou dat dan zijn?
  • Beschrijf dit kunstwerk eens aan een vriend, welke woorden zou je gebruiken?
  • Aan wie zou je dit kunstwerk cadeau willen doen en waarom?
  • Wat was je eerste reactie bij het zien van dit kunstwerk? Waarom denk je dat je zo reageerde?
  • Verandert je mening over het kunstwerk als je er langer naar kijkt?
  • Verandert je mening over het kunstwerk als je er meer over leert?
  • Welk gedeelte van het kunstwerk is het meest belangrijk? Waarom?
  • Hoe heeft de kunstenaar gebruik gemaakt van balans, proportie, compositie?
  • Hoe is je kijkrichting, waar begint je oog en welke weg leg je af? Welke keuzes heeft de kunstenaar gemaakt om dit te veroorzaken?
  • Welke elementen zijn zeer realistisch?
  • Welke elementen zijn fantasie of onwerkelijk?
  • Als je het kunstwerk met je ogen dicht moet beschrijven, welke details heb je dan onthouden?
  • Als dit kunstwerk geluidseffecten zou hebben, hoe zouden deze dan klinken?
  • Als dit kunstwerk een merk was, wat zou dan de slogan zijn?
  • Wat heb je over de kunstenaar geleerd, na dit kunstwerk te hebben bekeken?
  • Als je de kunstenaar een vraag zou kunnen stellen, wat zou de vraag dan zijn?
  • Wat denk je dat er zich voor en na de scene in het kunstwerk heeft afgespeeld?
  • Welke symbolen vallen je op in dit kunstwerk?
  • Zou je dit kunstwerk nog eens willen bekijken? Waarom wel.niet?
  • Ken je iemand die dit kunstwerk prachtig zal vinden? Wie is dat en waarom?
  • Ken je iemand die dit kunstwerk lelijk zal vinden? Wie is dat en waarom?
  • Als je iets aan dit kunstwerk kan veranderen, wat zou dat dan zijn?
  • Wat was volgens jou de oorspronkelijke functie van dit kunstwerk?

  En ga zo maar door!

  In 2010 schreef Herma van Dokkum een Master thesis, zeer de moeite waard voor meer achtergrondinformatie over vragen stellen in een museumsetting.

  Welke vragen zijn tijdens jouw rondleidingen een hit?

   

  Lees meer