museum

 • Foto’s maken in een museum, kun je deze foto’s overal voor gebruiken?

  Yvonne Vetjens voor de Museumdocent
  Yvonne is kunsthistorica en juridisch medewerker bij Dohmen Advocaten in Tilburg.


  Je loopt door een museum en ziet daar een interessant kunstwerk. Je maakt wat foto’s van het werk en plaatst ze in je nieuwe reader over moderne kunst. Prima lesmateriaal! Maar wacht…kan dat zomaar? Er rust toch auteursrecht op dat kunstwerk?

  Auteursrecht

  Allereerst: er rust inderdaad auteursrecht op een kunstwerk – met uitzonderingen van die werken waarvan de maker langer dan zeventig jaar geleden overleden is. Dat ontstaan van auteursrecht hoeft de maker van dat werk niet apart te regelen; het auteursrecht ontstaat vanzelf zodra het werk gemaakt is. Degene die auteursrecht heeft op een kunstwerk (gewoonlijk is dat de maker) heeft het alleenrecht om zijn werk te openbaar te maken (publiceren) en verveelvoudigen (kopiëren). Als een ander dat wil, moet hij dus toestemming daarvoor aan de rechthebbende van dat werk vragen.

   

   

  Thuiskopie en onderwijs

  Maar mag je dan wel een foto van een kunstwerk maken? Musea hebben vaak regelingen die zeggen dat er geen foto’s gemaakt mogen worden. Vaak hebben die met beschadiging van kunstwerken te maken. Een foto van een werk maken is op zich geen probleem, zolang je verder maar niets met die foto doet. Er zijn wat uitzonderingen. De foto thuis boven de bank hangen kan wel volgens de zogenoemde thuiskopieregeling. Die regeling zorgt ervoor dat – de naam zegt het al – iemand wel ‘voor thuis’ een kopie van een werk kan maken. Ook voor onderwijs wordt een uitzondering gemaakt, hoewel hier veel voorwaarden aan vast zitten die per geval bekeken moeten worden. Maar zodra je de foto van het kunstwerk online gaat plaatsen, in een reader drukt of op andere manier naar buiten brengt, maak je inbreuk.

   

   

  Openbare ruimte

  Er is nog een derde uitzondering denkbaar. Als een werk permanent in een openbare plaats staat en ook gemaakt is om daar te staan, dan mogen daar foto’s van worden gemaakt. Let op: de Auteurswet geeft aan dat deze uitzondering wèl geldt voor architectuur en allerlei soorten beeldende kunst, maar níet voor onder andere toegepaste kunst en andere foto’s! Wil je weten hoe het zit, neem dan gerust contact op tijdens ons gratis spreekuur. Dat heet de ‘vrijheid van panorama’. Deze foto’s mogen ook gepubliceerd worden. Het moet dan wel een foto zijn van het kunstwerk zoals het zich in de openbare ruimte bevindt, er mag niets aan veranderd worden. Is een museum een openbare ruimte? Een museum is immers toegankelijk voor iedereen die een kaartje koopt. Nee, een museum is niet openbaar. Openbare ruimtes zijn ruimtes die krachtens bestemming of gebruik vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Musea vallen daar niet onder.

   

  Vraag toestemming!

  De conclusie is dat je op zich wel een foto van een kunstwerk mag maken in een museum, maar dat je vervolgens auteursrechtelijk gezien niet veel met die foto kunt doen (tenzij de maker van het werk al langer dan zeventig jaar dood is). Voor docenten is het goed om te weten dat je je foto’s tot op zekere hoogte kunt gebruiken tijdens het lesgeven als niet-commerciële activiteit, maar houdt er rekening mee dat er een hoop regels en uitzonderingen zijn. De oplossing: zorg dat je (schriftelijk!) toestemming hebt van de maker als je de foto wilt gebruiken, dat geeft het meeste zekerheid. En anders kan het betreffende museum je vaak verder helpen; zij weten, als het goed is, precies hoe het zit met de rechten op door hun tentoongestelde werken.

   

  Lees meer

 • Museum Helmond

  Museumdocent Primair Onderwijs

  Van februari tot en met begin juni 2016 bezochten 120 schoolklassen Gemeentemuseum Helmond, in het kader van educatieproject Uit de kunst getoverd.

  De kinderen, uit de onderbouw van het primair onderwijs, werden verdeeld over twee groepen.
  Zij bekeken enkele kunstwerken volgens de Visual Thinking Strategies en maakten een drijvend kunstwerkje.

  De reacties en meningen over de kunstwerken waren vaak erg verrassend, grappig, serieus, doordacht en altijd vol verwondering.
  Door de leerlingen te vragen hun ontdekkingen te beargumenteren leerden zij naar elkaar luisteren, vergrootte hun woordenschat en respecteerden zij dat er verschillende meningen mogelijk zijn.

  Zodra ze merkten dat alles wat ze zeiden goed was, kwamen de meeste leerlingen helemaal los. Ze waren dan ook niet bang om de meest fantastische verhalen te bedenken bij de schilderijen en beelden!

  Lees meer

 • Breng eens wat beweging in je kunstbeschouwing!

  Een van de leukste manieren om jonge mensen in aanraking te laten komen met kunst is door beweging. Kunst ontdekken met hun lichaam helpt kinderen het kunstwerk en de kunstenaar,  emoties, conventies en acties beter te begrijpen. Het kunstwerk wordt eens op een andere manier benaderd en het is het vooral heel leuk!

  Er zijn verschillende mogelijkheden om kinderen te laten bewegen in het museum, maar houd altijd voldoende afstand zodat je het kunstwerk niet per ongeluk aanraakt en kijk altijd even of je andere museumbezoekers niet stoort met je activiteit.

  1. Strike a Pose!
   Poseren maar. Laat je kind/leerlingen de poses aannemen van verschillende karakters in een schilderij of van een beeld. Kunnen zij zich in de vreemde kronkels wringen van de Renaissance beeldhouwwerken en de hoekige vormen aannemen van Picasso’s abstracte schilderijen? En hoe voelt het om de statige houding aan te nemen van een Zeventiende eeuwse schutter in De Nachtwacht?
  2. Abstracte beweging
   Staan er geen personen op het schilderij of is het beeldhouwwerk te abstract? Zoek dan eens naar herkenbare vormen -cirkels, driehoeken, golven- en probeer deze na te maken met je lichaamshouding. Lukt het niet in je eentje, kijk eens of je met z’n twee wel een vorm kan maken.
  3. Verander je visie
   Bekijk het kunstwerk van dichtbij, van verder weg, van onderen, boven, langs de kanten of door je hoofd schuin te houden. Verandert je mening over het kunstwerk als je ernaar kijkt vanuit een nieuwe invalshoek?
  4. Traceren maar
   Volg de lijnen in het kunstwerk met je vinger in de lucht.
  5. Spiegelen
   Laat een leerling met zijn rug naar het kunstwerk staan en een leerling het kunstwerk aanschouwen. De leerling die het werk niet ziet kopieert/spiegelt de houdingen van degene die tegenover hem staat.
  6. En toen…?
   Bedenk wat er zich afspeelt na het moment op het schilderij. Hoe gaat het verhaal verder? Laat je kinderen/leerlingen een toneelstuk bedenken en opvoeren dat het verhaal verbeeld.

  Hoe zorgt jij voor wat actie tijdens je rondleiding?

  Lees meer